Uczymy się ustalać czas korzystając z zegara

(57)