Karty pracy

Porównujemy jednostki miary

Porównujemy jednostki miary

Karta pracy ma na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, poszerzanie wiedzy dzieci na temat jednostek miary długości i czasu oraz doskonalenie umiejętności ich porównywania. Zadaniem dziecka jest wykonywania działań arytmetycznych z cyframi i liczbami i porównywanie wyników. Wykonując te zadania, dziecko doskonali umiejętność zamiany i porównywania jednostek długości i czasu, rozwija inteligencję logiczno-matematyczną, myślenie matematyczne i koncentrację uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 90