Umowa użytkownika

Umowa użytkownika

Przeczytaj uważnie naszą Umowę użytkowania, zanim skorzystasz z witryny "Rozwój dziecka" (zwana dalej "Witryną").

Jeśli się nie zgadzasz z Umową użytkownika, nie należy korzystać z witryny i jej usług. Prosimy co jakiś czas o sprawdzanie niniejszej Umowy użytkownika, ponieważ zmiany w niniejszej Umowie wskazują, że akceptujesz je od chwili takich zmian.

Można korzystać z Witryny i wszystkich jej usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkownika i w przypadku akceptacji polityki prywatności witryny, którą można znaleźć na https://childdevelop.pl/users/privacy.html

1. Korzystanie z Witryny i jej treści

1.1. Wszystkie materiały Witryny, w tym tekst, grafika, zdjęcia, informacje użytkowników forum, a także inne materiały zawarte na tej stronie (zwane dalej "Materiałami") są udostępniane wyłącznie do osobistego użytku.

1.2. Materiały zamieszczone na stronach Witryny nie stanowią profesjonalnej porady w celu świadczenia jakichkolwiek usług medycznych, prawnych, psychologicznych lub innych usług profesjonalnych. W związku z tym nie należy polegać na Materiałach Witryny ani używać ich jako zamiennika konsultacji lekarskiej, wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, prawników lub innych profesjonalnych doradców. Zawsze szukaj porady u swojego lekarza lub innego kompetentnego konsultanta w zakresie opieki zdrowotnej z pytaniami na temat jakiejkolwiek choroby.

1.3. Możemy zmienić, zawiesić lub zamknąć tę Witrynę lub dowolną jej zawartość, w dowolnym momencie iz dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Witryna może stać się niedostępna z powodu konserwacji lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub z innych powodów. Możemy również w dowolnym czasie po powiadomieniu Użytkowników wprowadzić dodatkową opłatę za korzystanie z dowolnych Materiałów Witryny.

1.5. Użytkownik może uzyskać dostęp do własnego konta z nie więcej niż dwóch urządzeń w ciągu doby. Autoryzacja z trzech lub więcej urządzeń jest traktowana jako oznaka utraty hasła użytkownika. W takim przypadku hasło użytkownika jest automatycznie zmieniane, a na adres poczty elektronicznej podany w „Profilu użytkownika”.

2. Rejestracja i poufność

2.1. Zasady dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika są określone w Polityce prywatności, dostępnej na stronie: https://childdevelop.pl/users/privacy.html.

2.2. Aby skorzystać z niektórych usług Witryny, Użytkownik musi zarejestrować się na stronie i utworzyć profil Użytkownika (zwany dalej "Profil").

2.3.  Witryna zorientowana jest tylko do osób mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie twierdzimy, że Materiały prezentowane na stronach Witryny mają zastosowanie i mogą być używane w innych krajach. Osoby, które uzyskują dostęp do Witryny z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, o ile jest to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do Witryny dowolnej osobie, obszaru geograficznemu lub jurysdykcji w dowolnym czasie i według własnego uznania.

3. Prawa autorskie

3.1. Witryna i jej zawartość są własnością witryny „Rozwój dziecka” i chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem na podstawie Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej „O zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2004/48/WE z dnia 29.04.2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej „O znakach towarowych”, konwencji międzynarodowych i innych ustaw dotyczących własności intelektualnej.

3.2. Żadna część Witryny nie może być reprodukowana ani przekazywana jakiejkolwiek osobie w jakiejkolwiek formie, za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowanie i nagrywanie, z wyjątkiem następujących warunków:

Materiały na stronach Witryny mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnych celów informacyjnych. Dozwolone jest stosowanie materiałów w przedszkolach, szkołach i klasach indywidualnych, wykorzystanie materiałów przez korepetytorów w procesie nauczania dzieci itp. Przy określonym korzystaniu z Materiałów Witryny nie wolno zmieniać treści, a także usuwać znaki towarowe, informacje o prawach autorskich i inne powiadomienia o prawach własności.

3.3. Jeśli jesteś zainteresowany przedrukiem, powielaniem lub dystrybucją MateriałówWitryny, skontaktuj się z nami pod adresem .

4. Wykorzystanie materiałów serwisu przez Użytkownika

4.1. Użytkownik nie może publikować, przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób przekazywać Materiałów stron Witryny w Internecie (czaty, fora, tablice ogłoszeń, udostępnianie plików lub w jakikolwiek inny sposób) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zmiana treści lub wykorzystanie treści w jakimkolwiek innym celu niż osobisty i niekomercyjny jest naruszeniem naszych praw autorskich i innych praw własności i może pociągać za sobą odpowiedzialność prawną.

5. Zakupy

5.1. Twoje zakupy w Witrynie podlegają warunkom określonym w niniejszej Umowie użytkownika i podlegają Polityce prywatności.

5.2. Dostęp do części Materiałów Witryny jest płatny (zwany dalej "Płatny dostęp"). Materiały takie obejmują: zadania praktyczne zamieszczone w sekcji https://childdevelop.pl/workheets/,  praktyczne zadania stworzone przy użyciu "Generatora zadań" pod adresem https://childdevelop.pl/generator/, Dyplomy i wyróżnienia pod adresem https://childdevelop.pl/diploma/ (zwane dalej "Płatnymi materiałami").

5.3. Na podstawie niniejszej Umowy użytkownika oraz w celach informacyjnych Witryna zapewnia Użytkownikom bezpłatny dostęp do niektórych płatnych materiałów w zakresie ograniczonym przez Witrynę.

5.4. Nieograniczony dostęp do płatnych materiałów jest przekazywany po opłaceniu ich wartości na stronie "Premium" pod adresem https://childdevelop.pl/premium.html.

5.5. Nieograniczony dostęp do Płatnych materiałów na stronie jest ograniczony czasowo i udostępniany Użytkownikom przez co najmniej 30 dni po zakupie. Termin, za który zapewnia się nieograniczony płatny dostęp do materiałów Witryny, jest podany na stronie "Premium" pod adresem https://childdevelop.pl/premium.html  i nie może zostać zmieniony przez Witrynę po dokonaniu płatności. Po zakończeniu okresu płatnego, dostęp do pobierania Płatnych Materiałów serwisu zostaje zablokowany.

5.6. Ceny za przyznany już nieograniczony dostęp do Płatnych materiałów dla dowolnego Użytkownika nie mogą być w żaden sposób zmieniane do końca okresu nieograniczonego dostępu.

5.7. Witryna nie zwraca środków za wcześniej opłacony dostęp do Płatnych materiałów i nie dokonuje zwrotów w przypadku obniżki ceny dla innych użytkowników z powodu różnych promocji lub ograniczonych rabatów czasowych.

5.8. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z zakupu pakietu premium, masz prawo do zwrotu pieniędzy. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dla zwrotu należy wysłać e-mail na el. adres: podąć następujące dane:

  • adres poczty elektronicznej, na którą zarejestrowane dane konto;
  • numer rachunku, który można dowiedzieć się w swoim profilu za danym linkiem.
  • w temacie e-mail prosimy o wpisanie „Zwrot środków”.

5.9. Zwroty są dokonywane w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania prośby o zwrot kosztów określonej w p.p. 5.8. na adres e-mail: .

5.10. Wnioski na reklamacje, zwrot kosztów, a także skargi dotyczące wywiązywania się z umowy użytkownika należy wysyłać na adres e-mail: . Wnioski, dotyczące zwrotu kosztów, a także skargi i reklamacje rozpatrywane w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

5.11. Informacje o wszystkich dokonanych zakupach są wyświetlane na stronie Użytkownika „Profil” na stronie https://childdevelop.pl/users/?do=orders.

5.12. Wszelkie pytania dotyczące płatności lub pobierania Płatnych materiałów należy przesyłać mailem na: .

6. Wysyłanie wiadomości do użytkowników

6.1. Witryna może wysyłać do Użytkownika różne wiadomości e-mailem, który Użytkownik podaje  przy rejestracji "Konta". Wiadomości wysyłane do Użytkownika mogą zawierać następujące treści: informacje o nowym kontencie, informacje o różnych promocjach i rabatach, informacje o charakterze reklamowym stron trzecich, informacje techniczne na temat korzystania z Witryny, informacje o nowych usługach.

6.2. Tworząc konto na Stronie, Użytkownik automatycznie zgadza się na wysłanie e-maili na adres podany podczas zakładania konta, których tematykę podano w pkt. 6.1. niniejszej Umowy.

6.3. Zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail określonych w ust. 6.1. Użytkownik może edytując swój profil w Witrynie pod adresem: https://childdevelop.pl/users/?do=profile  lub klikając odpowiedni link w dowolnym otrzymanym e-mailu.

7. Szczegóły firmy

ROZWÓJ DZIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pocztowy: WARSZAWA, ul. STEFANA OKRZEI, nr 1A, lok. 10P.
NIP 1133074771
KRS 0000997421
REGON 523421001
office@childdevelop.pl

8. Informacje zwrotne

8.1. Wszystkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Umowy użytkownika należy przesłać do działu obsługi klienta Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Ostatnia aktualizacja: 3.04.2023.