Umowa użytkownika

Umowa użytkownika

Przeczytaj uważnie naszą Umowę użytkowania, zanim skorzystasz z witryny "Rozwój dziecka" (zwana dalej "Witryną").

Jeśli się nie zgadzasz z Umową użytkownika, nie należy korzystać z witryny i jej usług. Prosimy co jakiś czas o sprawdzanie niniejszej Umowy użytkownika, ponieważ zmiany w niniejszej Umowie wskazują, że akceptujesz je od chwili takich zmian.

Można korzystać z Witryny i wszystkich jej usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy użytkownika i w przypadku akceptacji polityki prywatności witryny, którą można znaleźć na https://childdevelop.pl/users/privacy.html

1. Korzystanie z Witryny i jej treści

1.1. Wszystkie materiały Witryny, w tym tekst, grafika, zdjęcia, informacje użytkowników forum, a także inne materiały zawarte na tej stronie (zwane dalej "Materiałami") są udostępniane wyłącznie do osobistego użytku.

1.2. Materiały zamieszczone na stronach Witryny nie stanowią profesjonalnej porady w celu świadczenia jakichkolwiek usług medycznych, prawnych, psychologicznych lub innych usług profesjonalnych. W związku z tym nie należy polegać na Materiałach Witryny ani używać ich jako zamiennika konsultacji lekarskiej, wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, prawników lub innych profesjonalnych doradców. Zawsze szukaj porady u swojego lekarza lub innego kompetentnego konsultanta w zakresie opieki zdrowotnej z pytaniami na temat jakiejkolwiek choroby.

1.3. Możemy zmienić, zawiesić lub zamknąć tę Witrynę lub dowolną jej zawartość, w dowolnym momencie iz dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Witryna może stać się niedostępna z powodu konserwacji lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub z innych powodów. Możemy również w dowolnym czasie po powiadomieniu Użytkowników wprowadzić dodatkową opłatę za korzystanie z dowolnych Materiałów Witryny.

1.5. Użytkownik może uzyskać dostęp do własnego konta z nie więcej niż dwóch urządzeń w ciągu doby. Autoryzacja z trzech lub więcej urządzeń jest traktowana jako oznaka utraty hasła użytkownika. W takim przypadku hasło użytkownika jest automatycznie zmieniane, a na adres poczty elektronicznej podany w „Profilu użytkownika”.

2. Rejestracja i poufność

2.1. Zasady dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika są określone w Polityce prywatności, dostępnej na stronie: https://childdevelop.pl/users/privacy.html.

2.2. Aby skorzystać z niektórych usług Witryny, Użytkownik musi zarejestrować się na stronie i utworzyć profil Użytkownika (zwany dalej "Profil").

2.3.  Witryna zorientowana jest tylko do osób mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie twierdzimy, że Materiały prezentowane na stronach Witryny mają zastosowanie i mogą być używane w innych krajach. Osoby, które uzyskują dostęp do Witryny z innych miejsc, robią to z własnej inicjatywy i na własne ryzyko i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, o ile jest to możliwe. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do Witryny dowolnej osobie, obszaru geograficznemu lub jurysdykcji w dowolnym czasie i według własnego uznania.

3. Prawa autorskie

3.1. Witryna i jej zawartość są własnością witryny „Rozwój dziecka” i chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem na podstawie Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej „ O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej „O zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2004/48/WE z dnia 29.04.2004 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej „O znakach towarowych”, konwencji międzynarodowych i innych ustaw dotyczących własności intelektualnej.

3.2. Żadna część Witryny nie może być reprodukowana ani przekazywana jakiejkolwiek osobie w jakiejkolwiek formie, za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowanie i nagrywanie, z wyjątkiem następujących warunków:

Materiały na stronach Witryny mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnych celów informacyjnych. Dozwolone jest stosowanie materiałów w przedszkolach, szkołach i klasach indywidualnych, wykorzystanie materiałów przez korepetytorów w procesie nauczania dzieci itp. Przy określonym korzystaniu z Materiałów Witryny nie wolno zmieniać treści, a także usuwać znaki towarowe, informacje o prawach autorskich i inne powiadomienia o prawach własności.

3.3. Jeśli jesteś zainteresowany przedrukiem, powielaniem lub dystrybucją MateriałówWitryny, skontaktuj się z nami pod adresem .

4. Wykorzystanie materiałów serwisu przez Użytkownika

4.1. Użytkownik nie może publikować, przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób przekazywać Materiałów stron Witryny w Internecie (czaty, fora, tablice ogłoszeń, udostępnianie plików lub w jakikolwiek inny sposób) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zmiana treści lub wykorzystanie treści w jakimkolwiek innym celu niż osobisty i niekomercyjny jest naruszeniem naszych praw autorskich i innych praw własności i może pociągać za sobą odpowiedzialność prawną.

5. Zakupy

5.1. Twoje zakupy w Witrynie podlegają warunkom określonym w niniejszej Umowie użytkownika i podlegają Polityce prywatności.

5.2. Dostęp do części Materiałów Witryny jest płatny (zwany dalej "Płatny dostęp"). Materiały takie obejmują: zadania praktyczne zamieszczone w sekcji https://childdevelop.pl/workheets/,  praktyczne zadania stworzone przy użyciu "Generatora zadań" pod adresem https://childdevelop.pl/generator/, Dyplomy i wyróżnienia pod adresem https://childdevelop.pl/diploma/ (zwane dalej "Płatnymi materiałami").

5.3. Na podstawie niniejszej Umowy użytkownika oraz w celach informacyjnych Witryna zapewnia Użytkownikom bezpłatny dostęp do niektórych płatnych materiałów w zakresie ograniczonym przez Witrynę.

5.4. Nieograniczony dostęp do płatnych materiałów jest przekazywany po opłaceniu ich wartości na stronie "Premium" pod adresem https://childdevelop.pl/premium.html.

5.5. Nieograniczony dostęp do Płatnych materiałów na stronie jest ograniczony czasowo i udostępniany Użytkownikom przez co najmniej 30 dni po zakupie. Termin, za który zapewnia się nieograniczony płatny dostęp do materiałów Witryny, jest podany na stronie "Premium" pod adresem https://childdevelop.pl/premium.html  i nie może zostać zmieniony przez Witrynę po dokonaniu płatności. Po zakończeniu okresu płatnego, dostęp do pobierania Płatnych Materiałów serwisu zostaje zablokowany.

5.6 Maksymalna ilość plików, które może pobrać użytkownik w ciągu doby stanowi 20 plików przy zakupie abonamentu na 1 miesiąc i 300 plików przy zakupie abonamentu na 6 miesięcy oraz rok. Po przekroczeniu limitu, pobieranie plików zostanie zablokowane. Możliwość pobierania plików wznowi się na następną dobę. Doba liczy się od 00:00 do 23:59.

5.7 Wykorzystanie generatorów zadań i pobieranie plików z wygenerowanymi zadaniami w sekcji „Generator zadań” możliwe tylko dla posiadaczy abonamentów z terminem opłaty na 6 miesięcy i na rok.

5.8. Ceny za przyznany już nieograniczony dostęp do Płatnych materiałów dla dowolnego Użytkownika nie mogą być w żaden sposób zmieniane do końca okresu nieograniczonego dostępu.

5.9. Witryna nie zwraca środków za wcześniej opłacony dostęp do Płatnych materiałów i nie dokonuje zwrotów w przypadku obniżki ceny dla innych użytkowników z powodu różnych promocji lub ograniczonych rabatów czasowych.

5.10 Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z zakupu pakietu premium, masz prawo do zwrotu pieniędzy. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Dla zwrotu należy wysłać e-mail na el. adres: podąć następujące dane:

  • adres poczty elektronicznej, na którą zarejestrowane dane konto;
  • numer rachunku, który można dowiedzieć się w swoim profilu za danym linkiem.
  • w temacie e-mail prosimy o wpisanie „Zwrot środków”.

5.11. Zwroty są dokonywane w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania prośby o zwrot kosztów określonej w p.p. 5.9. na adres e-mail: .

5.12. Wnioski na reklamacje, zwrot kosztów, a także skargi dotyczące wywiązywania się z umowy użytkownika należy wysyłać na adres e-mail: . Wnioski, dotyczące zwrotu kosztów, a także skargi i reklamacje rozpatrywane w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

5.13. Informacje o wszystkich dokonanych zakupach są wyświetlane na stronie Użytkownika „Profil” na stronie https://childdevelop.pl/users/?do=orders.

5.14. Wszelkie pytania dotyczące płatności lub pobierania Płatnych materiałów należy przesyłać mailem na: .

6. Wysyłanie wiadomości do użytkowników

6.1. Witryna może wysyłać do Użytkownika różne wiadomości e-mailem, który Użytkownik podaje  przy rejestracji "Konta". Wiadomości wysyłane do Użytkownika mogą zawierać następujące treści: informacje o nowym kontencie, informacje o różnych promocjach i rabatach, informacje o charakterze reklamowym stron trzecich, informacje techniczne na temat korzystania z Witryny, informacje o nowych usługach.

6.2. Tworząc konto na Stronie, Użytkownik automatycznie zgadza się na wysłanie e-maili na adres podany podczas zakładania konta, których tematykę podano w pkt. 6.1. niniejszej Umowy.

6.3. Zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail określonych w ust. 6.1. Użytkownik może edytując swój profil w Witrynie pod adresem: https://childdevelop.pl/users/?do=profile  lub klikając odpowiedni link w dowolnym otrzymanym e-mailu.

7. Szczegóły firmy

ROZWÓJ DZIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pocztowy: WARSZAWA, ul. STEFANA OKRZEI, nr 1A, lok. 10P.
NIP 1133074771
KRS 0000997421
REGON 523421001
office@childdevelop.pl

8. Informacje zwrotne

8.1. Wszystkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Umowy użytkownika należy przesłać do działu obsługi klienta Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2023.