Oceń publikację

Anagramy jako symulator mózgu dziecka

Badania nad mózgiem w trakcie i po rozwiązaniu anagramu przynoszą inspirujące wyniki

Anagramy jako symulator mózgu dziecka

Historia zachowała imię Likofrona, poety starożytnej Grecji, który układał i zapisywał anagramy. To był trzeci wiek p.n.e. Poeta zajmował się klasyfikacją ksiąg Biblioteki Aleksandryjskiej, największego księgozbioru świata starożytnego.

Anagram jest świadectwem dociekliwego umysłu i narzędziem literackim, które polega na przestawieniu liter pewnego leksemu, aby uzyskać inne słowo lub słowo o innym znaczeniu.

Leksem pisany ma kluczowe znaczenie w kulturze ludzkiej. Ludzie, którzy dobrze posługują się słowem, nadal budzą szacunek. A co to znaczy być właścicielem słowa, pisać, mówić? To znaczy wiedzieć, czuć, kochać, wybierać, odzyskiwać z pamięci, nadawać znaczenie, spisywać lub wygłaszać historie, przyciągać i zatrzymywać uwagę innych.

Osoba, która mówi, jest zawsze pożądana i wywyższana. Zwykła, potoczna mowa świata nie błyszczy różnorodnością, dlatego teraz, jak i w czasach starożytnych, elity uczą swoje dzieci tej trudnej sztuki. 

Komponowanie anagramów jest częścią ogólnego systemu wychowania i opanowania sztuki mówienia i pisania. Czterysta lat temu król Francji Ludwik XIII miał osobistego anagramistę, Thomasa Billona, dla którego pisanie anagramów było zawodem. Moda na nie przemijała i powracała, sprzyjając zachowaniu umiejętności kulturalnych wśród szlachty. A wiek XVII w kulturze europejskiej jest czasem określany jako wiek anagramów.

XXI wiek pozwala nam docenić znaczenie anagramów nie tylko w sensie kulturowym, ale także jako możliwość rozwoju osobistej kreatywności dziecka.

Wyniki badań nad mózgiem podczas i po rozwiązywaniu takich zadań są inspirujące. Po systematycznym układaniu anagramów z podanych wyrazów nastąpiła znaczna poprawa rozumienia konkursowych zadań u badanych uczniów. Zauważalna była różnica zarówno w ilości zapamiętywanych tekstów, jak i w zdolności do długotrwałej koncentracji na problemie, a także, co ciekawe, nastąpił wzrost szybkości czytania.

Anagram okazał się być dobrym symulatorem dla rozwijającego się mózgu. Cierpliwi i konsekwentni rodzice przechodzą od łatwych do trudnych, sugerując na początku po prostu składanie pomieszanych liter w dane słowa, a następnie tworzenie anagramów ze znanego słowa, nadając temu ducha rywalizacji. Zadania naszej strony internetowej pozwalają z powodzeniem realizować naukę dziecka w tym kierunku.

Gość
Oceń publikację