Karty pracy

Pole: tabela jednostek miar

Pole: tabela jednostek miar

Dana tabelka to wizualna notatka, która pomoże dziecku usystematyzować wiedzę o jednostkach pola powierzchni i pogłębić wiedzę o jednostkach miary. Tabela zawiera informację o podstawowych zależnościach pomiędzy jednostkami pola powierzchni i pokazuje, jak poprawnie należy je skracać. Na przykładzie kilku obrazków, można wizualnie zobaczyć zależności między hektarem a arem, arem a metrem kwadratowym, centymetrem kwadratowym a milimetrem kwadratowym. Tabela jest rekomendowana dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 216