Karty pracy
Oceń publikację

Rysujemy oburącz

Rysujemy oburącz

Ten zestaw zadań pomoże dziecku w rozwoju motoryki rąk i synchronizacji obu półkuli mózgowych. Zestaw składa się z 9 zadań, w których dziecko ma narysować i pokolorować jednocześnie oburącz różne obrazki. Ta unikalna technika rysowania przyczyni się do lepszego zapamiętywania, skupienia uwagi, szybkiej analizy informacji, aktywnego myślenia, rozwoju zdolności umysłowych i intelektualnych.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 57
Ilość stron 9