Karty pracy
Oceń publikację

Rysujemy oburącz nr 2

Rysujemy oburącz nr 2

Zadanie to pomoże dziecku w rozwoju motoryki rąk i synchronizacji obu półkuli mózgowych. Dziecku zaproponowano narysować i pokolorować motyla jednocześnie oburącz. Ta unikalna technika rysowania przyczyni się do lepszego zapamiętywania, skupienia uwagi, szybkiej analizy informacji, aktywnego myślenia, rozwoju zdolności umysłowych i intelektualnych.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 19
Występuje w programach nauczania: