Ocena programu

Jesień. Rozwój dzieci w wieku 4-5 lat

Jesień. Rozwój dzieci w wieku 4-5 lat
LICZBA ZADAŃ 120
LICZBA DNI 60
ZALECANO DZIENNIE 2 zadania
WIEK DZIECKA 4-5 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Blok jesienny jest pierwszym w rocznym programie nauczania i rozwoju dzieci w wieku 4-5 lat. Treść jego zadań przyczyni się do ukształtowania u dzieci trwałego zainteresowania nauką i twórczością oraz pomoże dorosłym stworzyć warunki do odkrywania indywidualnego potencjału przedszkolaka. Ten blok programu jest ukierunkowany na rozwój motoryki małej, spójnej mowy i aktywizacji uwagi

Program rozwoju dziecka w wieku 4-5 lat jest ułożony zgodnie z porami roku (jesieńzimawiosnalato), aby pomóc dzieciom obserwować zmiany w przyrodzie, rejestrować wyniki obserwacji i porównywać swoją wiedzę z tym, co widziały.

Program nauczania spełnia strategiczne cele edukacji przedszkolnej i może być wykorzystywany do prowadzenia zajęć domowych, zajęć w przedszkolach, ośrodkach rozwoju dziecka, placówkach kształcenia uzupełniającego, grupach krótkoterminowego wychowania przedszkolnego itp.

Najlepiej rozpocząć program jesienią, pamiętając o tym, że treści stopniowo stają się coraz bardziej złożone. W razie potrzeby program można też rozpocząć w innych „porach roku”, biorąc pod uwagę poziom przygotowania dziecka i okres szkolny.

Jesienny blok zeszytu roboczego przeznaczony jest na kurs zajęć z dzieckiem po 5 dni w tygodniu przez trzy miesiące. Czas realizacji zadań ustalany jest indywidualnie, z uwzględnieniem poziomu przygotowania dziecka, jego zmotywowania i zainteresowań poznawczych. Ważne jest, aby przeplatać pracę nad zadaniami z aktywnością na świeżym powietrzu.

W każdym dniu pracy poleca się wykonywanie dwóch zadań, które są sparowane tak, aby połączyć aktywność umysłową z kreatywnością, rozwój sprawności grafomotorycznej z umiejętnościami komunikacyjnymi, ćwiczenia ustne z pisemnymi.

Realizowanie zadań bloku jesiennego kończy się uroczystym świętowaniem osiągnięć i wręczeniem dziecku dyplomu okolicznościowego, potwierdzającego jego osobisty rozwój oraz rozwój sfery intelektualnej i emocjonalnej, a także kształtowanie charakteru. Otrzymanie dyplomu powinno zainspirować dziecko do pracy z programem i utrzymać jego zainteresowanie wykonaniem zadań.

Wszystkie zadania w programie obejmują pięć ważnych obszarów rozwoju dziecka: ćwiczenia dla paluszków, trening dla mózgu, wyobraźnię i fantazję, rozwój mowy oraz świat zewnętrzny.

„Gimnastyka dla paluszków”. Wykonując tego typu zadania, dziecko będzie rozwijało motorykę małą, aby przygotować się do pisania i samoobsługi. Zadania pozwolą rozwinąć umiejętności grafomotoryczne, nauczyć się prawidłowego trzymania przyborów do pisania w dłoni, rysowania linii bez odrywania ręki od kartki, kreskowania, wycinania, klejenia, pracy jednocześnie prawą i lewą ręką.

„Ćwiczenia dla mózgu”. Zadania te nauczą dziecko koncentracji, znajdowania różnic między poszczególnymi przedmiotami, klasyfikowania i podsumowywania ich, działania według wzoru, orientacji w przestrzeni, tworzenia całości z poszczególnych elementów, przestrzegania kolejności, dostrzegania szczegółów, znajdowania brakujących elementów, budowania łańcucha rozumowań, uzasadniania własnego zdania.

„Wyobraźnia i fantazja”. Ten typ zadań ma na celu rozwijanie mylenia obrazowego, wyobraźni i fantazji, uczy dziecko wyrażania uczuć i emocji nie tylko w sposób werbalny, ale również za pośrednictwem twórczości.

„Rozwój mowy”. Wykonując te zadania dziecko poszerzy swój zasób słownictwa, będzie ćwiczyło zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, opisywanie przedmiotów i odnajdywanie ich na podstawie opisu, układanie historyjek na podstawie obrazka, używanie synonimów i antonimów w mowie oraz będzie poznawało litery.

„Świat dookoła nas”. Zadania pozwolą utrwalić wiedzę dzieci o sobie, ukształtować wyobrażenie o emocjach i uczuciach ludzi, relacjach i zasadach panujących w ich życiu, wprowadzić je w świat zawodów, a także nauczą rozróżniać zwierzęta i rośliny oraz rozpoznawać warunki niezbędne do ich aktywności życiowej.