Ocena programu

Lato. Rozwój dzieci w wieku 4-5 lat

Lato. Rozwój dzieci w wieku 4-5 lat
LICZBA ZADAŃ 80
LICZBA DNI 40
ZALECANO DZIENNIE 2 zadania
WIEK DZIECKA 4-5 lat
RANKING
5.00
(3 ocen)

Blok letni jest ostatnim w rocznym programie rozwoju dzieci w wieku 4-5 lat. Treści w nim zawarte będą wspierać kształtowanie u dzieci trwałego zainteresowania nauką i kreatywnością, a dorosłym pomogą stworzyć warunki do odkrywania ich indywidualnego potencjału.

Blok letni programu ma na celu rozwijanie umiejętności grafomotorycznych, elementarnych pojęć matematycznych, spójnej mowy, koncentracji uwagi i jest zgodny z celami strategicznymi wychowania przedszkolnego. Może być wykorzystywany do zajęć domowych z dzieckiem, zajęć w przedszkolach, ośrodkach rozwoju dziecka, placówkach kształcenia dodatkowego, w grupach krótkoterminowego pobytu przedszkolaków itp. ..

Program rozwoju dziecka w wieku 4-5 lat jest ułożony zgodnie z porami roku (jesień, zima, wiosna, lato), aby pomóc dzieciom obserwować zmiany w przyrodzie, rejestrować wyniki obserwacji i porównywać swoją wiedzę z tym, co widziały.

Blok letni jest powiązany z poprzednimi blokami i jest przeznaczony na kurs zajęć z dzieckiem po 5 dni w tygodniu przez okres dwóch miesięcy. Czas na wykonanie każdego zadania ustalany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę poziom przygotowania, zmotywowania i zainteresowania poznawczego dziecka. Ważne jest, aby przeplatać pracę nad zadaniami z aktywnym wypoczynkiem.

W każdym dniu pracy poleca się wykonywanie dwóch zadań, które są sparowane tak, aby połączyć aktywność umysłową z kreatywnością, rozwój sprawności grafomotorycznej z umiejętnościami komunikacyjnymi, ćwiczenia ustne z pisemnymi.

Realizacja zadań bloku letniego kończy się uroczystym świętowaniem osiągnięć i wręczeniem dziecku dyplomu okolicznościowego, potwierdzającego jego osobisty rozwój oraz rozwój sfery intelektualnej i emocjonalnej, a także kształtowanie charakteru. Otrzymanie dyplomu powinno zainspirować dziecko do pracy z programem i utrzymać jego zainteresowanie wykonaniem zadań.

Wszystkie zadania w programie obejmują pięć ważnych obszarów rozwoju dziecka: ćwiczenia dla paluszków, trening dla mózgu, wyobraźnię i fantazję, rozwój mowy oraz świat zewnętrzny.

„Gimnastyka dla paluszków”. Wykonując tego typu zadania, dziecko będzie rozwijało motorykę  małą, aby przygotować się do pisania i samoobsługi. Zadania pozwolą rozwinąć umiejętności grafomotoryczne, nauczyć się prawidłowego trzymania przyborów do pisania w dłoni, rysowania linii bez odrywania ręki od kartki, kreskowania, wycinania, klejenia, pracy jednocześnie prawą i lewą ręką.

„Ćwiczenia dla mózgu”. Zadania te nauczą dziecko koncentracji, znajdowania różnic między poszczególnymi przedmiotami, klasyfikowania i podsumowywania ich, działania według wzoru, orientacji w przestrzeni, tworzenia całości z poszczególnych elementów, przestrzegania kolejności, dostrzegania szczegółów, znajdowania brakujących elementów, budowania łańcucha rozumowań, uzasadniania własnego zdania.

„Wyobraźnia i fantazja”. Ten typ zadań ma na celu rozwijanie mylenia obrazowego, wyobraźni i fantazji, uczy dziecko wyrażania uczuć i emocji nie tylko w sposób werbalny, ale również za pośrednictwem twórczości.

„Rozwój mowy”. Wykonując te zadania dziecko poszerzy swój zasób słownictwa, będzie ćwiczyło zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, opisywanie przedmiotów i odnajdywanie ich na podstawie opisu, układanie historyjek na podstawie obrazka, używanie synonimów i antonimów w mowie oraz będzie poznawało litery.

„Świat dookoła nas”. Zadania pozwolą utrwalić wiedzę dzieci o sobie, ukształtować wyobrażenie o emocjach i uczuciach ludzi, relacjach i zasadach panujących w ich życiu, wprowadzić je w świat zawodów, a także nauczą rozróżniać zwierzęta i rośliny oraz rozpoznawać warunki niezbędne do ich aktywności życiowej.