Karty pracy
Oceń publikację

Rysujemy oburącz nr 5

Rysujemy oburącz nr 5

Zadanie to pomoże dziecku w rozwoju motoryki rąk i synchronizacji obu półkuli mózgowych. Dziecku zaproponowano narysować i pokolorować truskawki jednocześnie oburącz. Ta unikalna technika rysowania przyczyni się do lepszego zapamiętywania, skupienia uwagi, szybkiej analizy informacji, aktywnego myślenia, rozwoju zdolności umysłowych i intelektualnych.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 11
Występuje w programach nauczania: