Karty pracy
Oceń publikację

Uczymy się obrony przed bullyingiem

Uczymy się obrony przed bullyingiem

Zadanie to przyczyni się do kształtowania obywatelskiej i społecznej kompetencji, poczucia godności dziecka, pogłębiania wiedzy na temat bullyingu, rozwoju umiejętności odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania. Dziecku zaproponowano napisać, jak ono rozumie wyraz „bullying”, jakimi słowami należy powstrzymywać sprawcę krzywdy oraz u kogo można zasięgnąć pomocy. Dziecko ma także opisać emocje, jakich ono doznaje, gdy krzywdzeni są inni, a także czego ono ma się nauczyć, by nie dopuścić bullyingu wobec siebie lub innych.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 135