Karty pracy
Oceń publikację

Przypomnij trzy rzeczy: szkoła

Przypomnij trzy rzeczy: szkoła

To zadanie pomoże dziecku rozwinąć myślenie logiczne, nawyki konkretyzacji i abstrahowania oraz wzbogacić zasób leksykalny. Ono jest poświęcone tematowi „Szkoła” i zawiera 10 kategorii („Podręczniki”, „Rzeczy w klasie”, „Mundurek szkolny” etc.). Dziecko powinno przypomnieć trzy słowa (rzeczy, zjawiska, nazwy) z każdej kategorii i wpisać je w odpowiednie rubryki. Na przykład w kategorii „Rzeczy w klasie” można wpisać słowa „tablica”, „stół”, „ławka szkolna". Wykonując zadanie, dziecko będzie ćwiczyło nawyki pisania, kategoryzacji leksyki, nauczy się lepiej orientować się w środowisku naturalnym i trafnie wyrażać swoje myśli.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 21