Karty pracy
Oceń publikację

Rozwiązujemy zadania tekstowe na znajdowanie nieznanego składnika

Rozwiązujemy zadania tekstowe na znajdowanie nieznanego składnika

Karta pracy jest skierowane na rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych ze znajdowaniem nieznanego składnika, utrwalanie umiejętności obliczać nieznane komponenty działań arytmetycznych oraz dodawania i odejmowania w zakresie 10. W pierwszej części dziecko ma za zadanie rozwiązać zadania z trescią, a w drugiej - na podstawie obrazków, ułożyć treść zadań i je rozwiązać. Wykonując ćwiczenia dziecko rozwija uwagę, matematyczne i logiczne myślenie, formuje umiejętność układać zadania na podstawie obrazków, pogłębia wiedzę w zakresie działań arytmetycznych na dodawanie i odejmowanie.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 115