Karty pracy
Oceń publikację

Dobieramy poprawne słowa nr 8

Dobieramy poprawne słowa nr 8

Zadanie to pomoże w rozwoju językowej kompetencji dziecka i wzbogaceniu zasobu słownictwa. Zawiera ono nazwy geograficzne umieszczone w obrazkach wagoników. W jednym z trzech wagoników brakuje słowa. Zadanie dla dziecka polega na tym, by wpisać do pustego wagonika nazwę geograficzną zaczynającą się od ostatniej litery poprzedniej nazwy, a kończącą się literą, od której zaczyna się następna nazwa. Na przykład w pierwszym wagoniku jest nazwa geograficzna „Batumi”, a w ostatnim – „Radymno”; w wagoniku między nimi może być nazwa „Izmir”. W toku wykonywania zadania dziecko poćwiczy umiejętności pisania, uwagę, inteligencję lingwistyczną.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 9
Występuje w programach nauczania: