Ocena programu

Rzeczownik jak część mowy

Rzeczownik jak część mowy
LICZBA ZADAŃ 24
LICZBA DNI 6-8
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 8 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 24 ciekawe zadania, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w kształtowaniu ogólnego wyobrażenia o rzeczowniku jak samodzielnej części mowy, zapoznaniu się z pojęciem rodzaju i liczby rzeczowników, terminami „rzeczowniki żywotne” i „rzeczowniki nieżywotne”.

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Rzeczownik jak część mowy” w ciągu tygodnia pomoże dziecku w rozwoju umiejętności określania rzeczowników (słów-nazw) wśród innych wyrazów za pomocą cech szczegółowych, odmieniania rzeczowników przez rodzaje, liczby i przypadki.  ..

Wykonując zadania niniejszego programu, dzieci będą mogły poszerzać wiedzę o rzeczowniku jak samodzielnej części mowy, zapoznają się z osobliwościami pisowni rzeczowników własnych i pospolitych, rozwiną uwagę, pamięć i spostrzegawczość, wzbogacą aktywny zasób słownictwa, usprawnią umiejętności poprawnej pisowni.

Główną zasadą pomyślnego wykonania zadań zeszytu ćwiczeń jest konsekwentność. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane od najłatwiejszych (znajdowanie rzeczowników wśród innych części mowy) do najbardziej złożonych (odmiana rzeczowników przez przypadki), co zapewnia możliwość łatwego wykonywania 3-4 zadań dziennie. 

Pracę z zadaniami można rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie powinno być przeciążone. Jeśli dziecku jest trudno wykonywać zaproponowany na dzień zakres zadań, warto zmniejszyć ich liczbę do 2.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program aż do ostatniego zadania, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego zeszytu ćwiczeń „Uczymy się przymiotnika”.

Po wykonaniu zadań niniejszego zeszytu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować wiedzę o gramatycznych kategoriach rzeczownika jako części mowy.