Karty pracy
Oceń publikację

Odmieniamy rzeczowniki

Odmieniamy rzeczowniki

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie mownej kompetencji dzieci. Wykonywanie zadania pomoże dziecku w uogólnieniu wiedzy o rzeczowniku jak części mowy. Dziecku zaproponowano wypełnić tabelę według wzoru, wykorzystując „wyrazy pomocnicze”. W drugiej części zadania dziecko ma samodzielnie odmienić według przypadków podane rzeczowniki. W toku wykonywania zadania dziecko pogłębi wiedzę o osobliwościach odmiany rzeczowników w liczbie mnogiej i pojedynczej, udoskonali umiejętności rozróżniania w mowie rzeczowników nieodmiennych.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 452
Występuje w programach nauczania: