Karty pracy
Oceń publikację

Mini Zoo: odmiana rzeczowników

Mini Zoo: odmiana rzeczowników

Zadanie skierowane na formowanie umiejętności odmieniać rzeczowniki – słowa – nazwy dzieci zwierząt. Na początek, dziecku proponuje się zgadnąć, kto z zwierząt schował się za ogrodzeniem i zapisać ich nazwy. Przy tworzeniu słów – nazw dzieci zwierząt – należy dodać przyrostek -iątk-. Potem, zgodnie z rysunkiem, należy do podanych słów dopisać nazwy dzieci zwierząt w odpowiedniej odmianie przez przypadek. Wykonując zadanie, dziecko pogłębia wiedzę o odmianach przez przypadki, wzbogaca zasób słownictwa.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 99