Karty pracy

Osobliwości opieki nad świnkami morskimi

Osobliwości opieki nad świnkami morskimi

Zadanie to pomoże dziecku dowiedzieć się o osobliwościach opieki nad świnkami morskimi. Arkusz zawiera obrazek świnki morskiej, a w ramce obok niego zaproponowano narysować, czym można karmić to zwierzę. Poniżej trzeba zapisać informacje o osobliwościach opieki nad tym pupilem. Wykonując to zadanie dziecko może korzystać z różnych źródeł informacji (książki, Internet, ludzie). W toku pracy nad zadaniem dziecko będzie rozwijało interes poznawczy, troskliwy stosunek do zwierząt, umiejętności poszukiwania informacji, pisania, rysowania i kultury mowy.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 9