Karty pracy

Osobliwości opieki nad pupilem

Osobliwości opieki nad pupilem
Zadanie to pomoże dziecku dowiedzieć się o osobliwościach opieki nad zwierzętami. Dziecku zaproponowano pomyśleć, jakiego pupila chce ono wziąć sobie i narysować go, a także to, czym można karmić to zwierzę. Poniżej trzeba zapisać informacje o osobliwościach opieki nad tym pupilem. Wykonując to zadanie dziecko może korzystać z różnych źródeł informacji (książki, Internet, ludzie). W toku pracy nad zadaniem dziecko będzie rozwijało interes poznawczy, troskliwy stosunek do zwierząt, umiejętności poszukiwania informacji, pisania, rysowania i kultury mowy.
OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 11