Karty pracy
Oceń publikację

Dokonujemy prezentacji zwierzęcia według wzoru

Dokonujemy prezentacji zwierzęcia według wzoru

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecku zaproponowano wypełnić szablon informacjami o dowolnym zwierzęciu (według własnego uznania). W oparciu o krótkie podpowiedzi dzieci mają uzupełnić zdania, podając, do jakiej gromady należy zwierzę, jego charakterystyczne cechy i na czym polega jego korzyść dla przyrody. Dziecko także ma napisać lub przedstawić za pomocą rysunku ciekawe fakty o wybranym zwierzęciu. Zadanie przyczyni się do poszerzenia wiedzy o rozmaitości zwierząt w naturze.

OCENA ZADANIA
5.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 110
Występuje w programach nauczania: