Ocena programu

Zadania na lato po ukończeniu trzeciej klasy

Zadania na lato po ukończeniu trzeciej klasy
LICZBA ZADAŃ 157
LICZBA DNI 40-50
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 9-10 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń z zadaniami, które w ciekawy sposób i na wysokim poziomie pomogą Twojemu dziecku przygotować się do przejścia do czwartej klasy.

Jak urozmaicić dziecku spędzanie wolnego czasu podczas wakacji? Jak zorganizować wypoczynek, aby dziecko nie tylko poznawało coś nowego, ale też z zainteresowaniem powtarzało to, czego nauczyło się w trzeciej klasie? W odpowiedzi na te pytania pomoże program dydaktyczny „Zadania na lato: przygotowanie się do czwartej klasy”. ..

Jak urozmaicić dziecku spędzanie wolnego czasu podczas wakacji? Jak zorganizować wypoczynek, aby dziecko nie tylko poznawało coś nowego, ale też z zainteresowaniem powtarzało to, czego nauczyło się w trzeciej klasie? W odpowiedzi na te pytania pomoże program dydaktyczny „Zadania na lato: przygotowanie się do czwartej klasy”.

Wakacje powinny być spędzane w taki sposób, aby podtrzymywać i kształtować zainteresowania poznawcze u dzieci. Program oferuje więc zadania, które przewidują naprzemienne wykonywanie różnych czynności, dzięki czemu dziecko może swobodnie pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności.

Program jest przewidziany na 40 dni (8 tygodni) i zawiera zadania łączone z języka i czytania, matematyki i kursu „Poznaję świat”. Każdy tydzień trwa 5 dni roboczych, podczas których dziecko ma do wykonania po 4 zadania. Każdy tydzień kończy się wykonaniem zadania z zakresu logiki lub łamigłówki.

Program jest opracowany zgodnie z Podstawą Programową nauczania wczesnoszkolnego. Zadania są tak dobrane, aby obejmowały jak najwięcej obowiązkowych efektów kształcenia, które dziecko powinno osiągnąć po ukończeniu trzeciej klasy. Realizacja programu przyczyni się do kształtowania kluczowych kompetencji i rozwoju przekrojowych umiejętności dziecka, uogólnienia materiału przerobionego w trzeciej klasie oraz pomoże na wysokim poziomie przygotować się do przejścia do klasy czwartej.

Pracę z programem można rozpocząć w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie, począwszy od pierwszego dnia pierwszego tygodnia. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone: wykonuj zadania naprzemiennie z aktywnym odpoczynkiem. Wzmacniaj wykonywanie zadań za pomocą emocji, ponieważ pozytywne emocje sprzyjają zapamiętywaniu i motywują dziecko.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który stanie się nagrodą za sumienne i umiejętne wykonanie zadań skierowanych na rozwój logicznego myślenia oraz dowodem na to, że nabyło ono umiejętności zachowania niezbędne w dalszej nauce, takie jak pracowitość, staranność, schludność i samodyscyplina.