Karty pracy
Oceń publikację

Analizujemy sfery swojego życia: nauka

Analizujemy sfery swojego życia: nauka

Zadanie to pomoże dziecku ocenić, na ile jest ono zadowolone z nauki, pomyśleć, co ono chce zmienić w tej sferze. Najpierw dziecku zaproponowano oznaczyć na skali z trzema znacznikami, o ile jest ono zadowolone z obecnej sytuacji. Następnie trzeba przeczytać listę działań i oznaczyć te, które zdaniem dziecka pomogą w otrzymywaniu większej satysfakcji z nauki (utrzymywaniu tej sfery życia na wysokim poziomie). Dziecko może także proponować swoje warianty działań dla poprawienia sytuacji. Zadanie jest skierowane na rozwój inteligencji emocjonalnej, pomoże dziecku lepiej zrozumieć siebie, nauczyć się brania na siebie odpowiedzialności.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 24