Karty pracy
Oceń publikację

Dodajemy ułamki zwykłe

Dodajemy ułamki zwykłe

Zadanie to przyczyni się do kształtowania kompetencji matematycznej, udoskonalenia umiejętności dodawania zwykłych ułamków o jednakowym mianowniku, rozumienia relacji między częściami a całością. Dziecku zaproponowano dodać ułamki i według wzoru połączyć wynik z obrazkiem figury geometrycznej. W toku wykonywania zadania dziecko usprawni umiejętność ustalania relacji między licznikiem, mianownikiem i całkowitą liczbą części całości, rozwinie myślenie matematyczne, uwagę i inteligencję.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 481
Występuje w programach nauczania: