Karty pracy
Oceń publikację

W poszukiwaniu skarbów: kształtujemy myślenie wizualne

W poszukiwaniu skarbów: kształtujemy myślenie wizualne

Zadanie jest skierowane na rozwój myślenia wizualnego. Dziecku zaproponowano w oparciu na tekst znaleźć wśród różnych map tę, która odpowiada opisowi (mapa w prawym górnym rogu). W toku wykonywania zadania dziecko nauczy się zestawiania opisu miejscowości z jej obrazkiem graficznym, ustalania lokalizacji poszczególnych obiektów. Zadanie przyczyni się do kształtowania elementarnych praktycznych umiejętności pracy z mapą, rozwoju uwagi.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 68
Występuje w programach nauczania: