Ocena programu

Zadania z matematyki na lato (z klasy 4 do 5)

Zadania z matematyki na lato (z klasy 4 do 5)
LICZBA ZADAŃ 50
LICZBA DNI 25
ZALECANO DZIENNIE 2 zadania
WIEK DZIECKA 10 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka na lato po klasie 4” zawiera 50 zadań, których sekwencyjne wykonanie pomoże dziecku w ciekawy sposób powtórzyć to, czego nauczyło się w klasie 4 i przygotować się do klasy 5, będzie kształtować doświadczenie wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania zadań edukacyjnych i praktycznych.

Poprzez rozwiązywanie zadań z zeszytu dziecko utrwali wiedzę o numeracji liczb w pierwszym milionie, pozycyjnym składzie liczby wielocyfrowej; będzie wykonywać dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb w zakresie miliona; powtórzy pojęcie "ułamek", sposoby otrzymywania ułamka, istotę licznika i mianownika ułamka oraz zasady znajdowania ułamka liczby. ..

Dziecko będzie wykonywać działania arytmetyczne z liczbami mianowanymi, mierzyć i porównywać wielkości, powtórzy jednostki długości, masy, pojemności, czasu, przedziałów czasowych (miesiąc, rok, stulecie), będzie rozwiązywać zadania tekstowe  z zastosowaniem wzorów na znalezienie prędkości, przebytej drogi, czasu.

Zadania o treści geometrycznej przyczynią się do rozwoju wyobraźni przestrzennej dziecka, będą kształtować umiejętność rozróżniania figur geometrycznych według ich istotnych cech, umiejętność kreślenia, modelowania figur geometrycznych. Dziecko utrwali wiedzę na temat znajdowania obwodu prostokąta, pola powierzchni figur płaskich oraz jednostek miary obwodu i pola powierzchni.

Wykonując zadania w zeszycie, dziecko utrwali umiejętność czytania i zapisywania wyrażeń liczbowych i literowych, rozwiązywania równań na podstawie zasady znajdowania niewiadomego składnika działania arytmetycznego oraz stosowania zasad kolejności działań w obliczeniach.

Zawarte w zeszycie ćwiczeń zadania matematyczne pomogą dziecku rozpoznać praktyczne problemy, które można rozwiązać za pomocą metod matematycznych. W procesie pracy nad prostymi i złożonymi zadaniami tekstowymi dziecko pozna różne sposoby rozwiązywania zadań. Zawarte w zeszycie zadania pomogą dziecku uświadomić sobie rolę matematyki w życiu człowieka i znaczenie wiedzy matematycznej, a także będą kształtować zainteresowanie nauką.

Wykonując zadania z zeszytu ćwiczeń, dziecko nauczy się logicznie myśleć, rozumować, analizować, wnioskować. Dziecko będzie mogło przekonać się, że matematyka jest wykorzystywana codziennie: podczas zakupów w sklepie lub szkolnej stołówce, podróży, zabawy.

Wykonywanie codziennie dwóch zadań we własnym tempie dziecka pomoże rozwinąć jego kompetencje matematyczne. Ważne jest, aby nie przeciążać dziecka, pomagać mu w przestrzeganiu rozkładu pracy i odpoczynku oraz naprzemiennie wykonywać różne czynności. 

Kiedy dziecko rozwiąże wszystkie zadania, możesz nagrodzić je specjalnym dyplomem, który będzie odznaką za sumienne i sprawne wykonanie zadań.