Karty pracy
Oceń publikację

Walce: poznajemy figury geometryczne

Walce: poznajemy figury geometryczne

Zadanie przyczyni się do powstania wyobrażenia o walcu. Na kartce są cztery walce. Dziecko ma określić jaka figura geometryczna powstanie w przekroju, po przecięciu walca na pół poziomo, pionowo, ukośnie i połączyć ją z odpowiednim rysunkiem walca. Dla sprawdzenia w drugim zadaniu zaleca się uformowanie walców z plasteliny i przecięcie ich zgodnie z pierwszym zadaniem. W trzecim zadaniu proponuje się złożyć walec z części. Zadanie przyczyni się do kształtowania wyobraźni przestrzennej i kompetencji matematycznych.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 41
Występuje w programach nauczania: