Karty pracy
Oceń publikację

Piniata: czytamy i tworzymy wykresy

Piniata: czytamy i tworzymy wykresy

Zadanie jest skierowane na kształtowanie umiejętności rozumienia graficznie przedstawianych informacji i tworzenia wykresów. Dziecku zaproponowano wśród przedstawionych wykresów kołowych wybrać ten, który prawidłowo przedstawia treść podanych w tabeli informacji (rysunek nr 2), zbudować wykres kolumnowy. W ostatnim zadaniu trzeba pokolorować piniatę, jedna czwarta część której jest pasiasta. Zadanie przyczyni się do kształtowania kompetencji matematycznej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 111
Występuje w programach nauczania: