Karty pracy
Oceń publikację

Wybieramy przykłady według kryteriów

Wybieramy przykłady według kryteriów

Zadanie skierowane na formowanie kompetencji matematycznych, rozwijanie umiejętności mnożenia pisemnego. Uczniom i uczennicom proponuje się rozwiązać przykłady i w każdym rządku zaznaczyć kółkiem przykład, wynik którego odpowiada danym kryteriom (największy, najmniejszy, parzysta liczba, liczby okrągłe). Wykonując zadanie, dziecko rozwija uwagę, myślenie matematyczne, powtarza tabliczkę mnożenia liczb jednocyfrowych, porównuje liczby.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 74
Występuje w programach nauczania: