Karty pracy
Oceń publikację

Zamek z piasku: sporządzamy instrukcję

Zamek z piasku: sporządzamy instrukcję

Zadanie to pomoże dziecku w nauczeniu się układania krótkiej instrukcji na piśmie, opisywania kolejności działań, używania słów w prawidłowej formie. Uczniom i uczennicom zaproponowano na podstawie wzoru opisać kolejność tworzenia zamku z piasku, a także narysować zamek, który oni chcieliby zbudować. W toku wykonywania zadania dziecko nauczy się sporządzania jasnej krótkiej instrukcji, lakonicznego wyrażania swojego zdania, tworzenia spójnej wypowiedzi pisemnej. Zadanie przyczyni się do kształtowania kompetencji językowej, rozwoju myślenia obrazowego, wyobraźni, poszerzenia zasobu słownictwa.

OCENA ZADANIA
4.00
(3 ocen)
Liczba pobrań 72
Występuje w programach nauczania: