Karty pracy
Oceń publikację

Tworzymy zdania rozkazujące

Tworzymy zdania rozkazujące

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie językowej kompetencji dzieci. W toku wykonywania zadań dziecko udoskonali umiejętność rozróżniania zdań w zależności od celu wypowiedzi. Dzieciom zaproponowano przekształcić zdania oznajmujące na rozkazujące, używając w odpowiednich miejscach wykrzyknika i zwrotów grzecznościowych. Wykonanie zadania przyczyni się do powtórzenia i utrwalenia wiedzy na temat zdania, pomoże nauczyć się poprawnie intonować zdania i używać niezbędnych znaków interpunkcyjnych.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 49