Karty pracy
Oceń publikację

Było, jest, będzie: określamy związki

Było, jest, będzie: określamy związki

Zadanie to pomoże dziecku w pogłębieniu wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych w przyrodzie. Uczniom zaproponowano według wzoru wypełnić tabelę, wpisując w kolumny „było”, „jest” i „będzie” niezbędne słowa w taki sposób, by ciąg logiczny był poprawny. Także dzieci mają uzupełnić tabele w trzy własne przykłady. Wykonanie zadania przyczyni się do rozwoju logicznego myślenia, umiejętności myślenia kategoriami, nawiązywania połączeń wzajemnych między obiektami przyrody ożywionej i nieożywionej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 46