Karty pracy

Poznajemy ułamki zwykłe w sposób poglądowy

Poznajemy ułamki zwykłe w sposób poglądowy
Karta pracy zawiera zadanie, które pomoże dziecku nauczyć się takiego matematycznego pojęcia jak ułamek zwykły. Dziecko musi pokolorować każdą figurę geometryczną tak, jak pokazuje to ułamek napisany obok. Dzięki temu dziecko będzie miało możliwość w sposób poglądowy zobaczyć i zrozumieć znaczenie praktyczne ułamków, ponieważ mianownik będzie jemu wskazywał na ogólną ilość części, na które jest rozdzielona każda figura, a licznik – na liczbę części, które mają być pokolorowane. Łączenie figur z ułamkami będzie rozwijało matematyczne myślenie dziecka oraz wspierało lepsze zapamiętywanie materiału.
OCENA ZADANIA
4.65
(20 ocen)
Liczba pobrań 641