Ocena programu

Uczymy się ułamków

Uczymy się ułamków
LICZBA ZADAŃ 35
LICZBA DNI 9-12
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 9-10 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 35 zadań, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w pogłębianiu wiedzy o ułamku jako części całości, a także w opanowaniu umiejętności zapisywania i odczytywania ułamków zwykłych.

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Uczymy się ułamków” w ciągu dwóch tygodni pomoże dziecku w zapoznaniu się z pojęciami „ułamek”, „licznik”, „mianownik”, uświadomieniu powiązań wzajemnych między licznikiem a mianownikiem, nauczeniu się określania ułamków, które są równe 1, porównywania i dodawania ułamków zwykłych. ..

Wykonując zadania niniejszego zeszytu ćwiczeń, dzieci będą mogły pogłębić znajomość części całości, uświadomić powiązania wzajemne ułamków i działania dzielenia, usprawnić umiejętności obliczeniowe.

Głównymi zasadami pomyślnego wykonania zadań zeszytu są regularność i konsekwencja. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane od najprostszych do najtrudniejszych (z umiarkowanym wzrostem poziomu złożoności), co pozwala na łatwe wykonywanie 3-4 zadań każdego dnia.

Pracę z programem możesz rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Niech dziecko się nie spieszy, aby wykonać wszystkie zadania naraz. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program aż do ostatniego zadania, aby się upewnić, że umiejętności dodawania i porównywania ułamków zostały w całości ukształtowane. W takim przypadku dziecko może zakończyć pracę z zeszytem szybciej niż zaplanowano.

Po wykonaniu zadań niniejszego zeszytu ćwiczeń możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Materiały zeszytu ćwiczeń są opracowane zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu umiejętności posługiwania się ułamkami.