Karty pracy

Zaznaczamy ułamki zwykłe na osi liczbowej nr 4

Zaznaczamy ułamki zwykłe na osi liczbowej nr 4

To zadanie pomoże dziecku lepiej zrozumieć pojęcie „ułamek zwykły” oraz połączyć jego z pojęciem „oś liczbowa” (lub prosta liczbowa). W zadaniu dziecku są proponowane sześć odcinków osi, na których trzeba zaznaczyć odpowiednio sześć zaproponowanych ułamków zwykłych. To zadanie ma bardziej zawansowany poziom złożoności. Wszystkie ułamki w nim są większe od jedynki, jednak ich mianownik nie odpowiada ilości części, na które podzielony jest odcinek osi (od 0 do 1). Dziecko ma wykazać bystrość oraz policzyć ułamek, który będzie odpowiadał przedziałom tej osi. Wykonując zadanie, dziecko będzie ćwiczyło dowolną uwagę, matematyczne, logiczne oraz przestrzenne myślenie.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 28
Występuje w programach nauczania: