Karty pracy

W oczekiwaniu na gości: rozwijamy logiczne myślenie

W oczekiwaniu na gości: rozwijamy logiczne myślenie

Zadanie w formie zabawy rozwija logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania zadania na kombinatorykę. Na kartce przedstawiono troje przyjaciół siedzących razem na kanapie. Dziecko powinno napisać wszystkie możliwe warianty rozmieszczenia przyjaciół na kanapie (1. Olek, Artur, Marysia; 2. Marysia, Olek, Artur; 3. Marysia, Artur, Olek; 4. Artur, Olek, Marysia; 5. Artur, Marysia, Olek; 6. Olek, Marysia, Artur). W drugim zadaniu należy zapełnić rząd cyfrą, która odpowiada liczbie wszystkich możliwych wariantów w zadaniu pierwszym (6), sprzyja to kształtowaniu nawyków pisania liczby 6. Dodatkowo dziecko może narysować zaproszenie dla swoich gości. Praca nad zadaniem kształtuje kompetencje matematyczne dziecka, rozwija uwagę i kreatywność.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 71