Oceń publikację

Znajdź obrazki nr 8: rozwijamy myślenie przestrzenne

Znajdź obrazki nr 8: rozwijamy myślenie przestrzenne

Zadanie to pomoże dziecku w nauczeniu się lepszej orientacji w przestrzeni. Zawiera ono pole o wymiarach 9 х 9 komórek (z obrazkami lub bez). Na dole strony podano 6 schematów ruchu, w których kierunek każdego kroku pokazano strzałkami. Dziecko ma „przejść” po polu według każdego ze schematów zaczynając od żółtej komórki „Start” i znaleźć obrazki podane w kolumnie po prawej stronie (lody na patyku, jogurt, lody w wafelku, napój, ciasteczko, miód). Obok schematów należy wpisać numery obrazków, do których one prowadzą. Łącząc schemat i ruch po komórkach dziecko nauczy się rozróżniania pojęć „po lewej”, „po prawej”, „w górę”, „w dół”. Zadanie przyczyni się do rozwoju uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 6