Karty pracy
Oceń publikację

Sortujemy słowa: istota, przedmiot, miejsce

Sortujemy słowa: istota, przedmiot, miejsce

Zadanie to jest ukierunkowane na kształtowanie językowej kompetencji dzieci. W toku wykonywania zadania dziecko nauczy się rozróżniania grup rzeczowników i grupowania słów na podstawie pytań. Dziecku zaproponowano przeczytać słowa, zastanowić się, co one nazywają: istotę, przedmiot lub miejsce, a także wypełnić tabelę, wpisując słowa do potrzebnej kolumny. Zadanie przyczyni się do rozwoju analitycznego myślenia, umiejętności porównywania i klasyfikacji.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 249
Występuje w programach nauczania: