Karty pracy
Oceń publikację

Znajdź obrazki nr 2: rozwijamy myślenie przestrzenne

Znajdź obrazki nr 2: rozwijamy myślenie przestrzenne

Zadanie to pomoże dziecku w nauczeniu się lepszej orientacji w przestrzeni. Zawiera ono pole o wymiarach 5 х 5 komórek (z obrazkami lub bez). Na dole strony podano 4 schematy ruchu, w których kierunek każdego kroku pokazano strzałkami. Dziecko ma „przejść” po polu według każdego ze schematów zaczynając od żółtej komórki „Start” i znaleźć obrazki podane w kolumnie po prawej stronie (kura, indyk, gęś, pingwin). Obok schematów należy wpisać numery obrazków, do których one prowadzą. Łącząc schemat i ruch po komórkach dziecko nauczy się rozróżniania pojęć „po lewej”, „po prawej”, „w górę”, „w dół”. Zadanie przyczyni się do rozwoju uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 10