Przyroda protestuje: manifestacja owadów

Przyroda protestuje: manifestacja owadów

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji ekologicznej, kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecku zaproponowano wyobrazić sobie i opisać, przeciwko czemu mogłyby protestować owady (na przykład pszczoły, trzmiele, motyle). Także uczniowie i uczennice mają narysować manifestację powyższych lub dowolnych innych owadów tak, jak oni sobie to wyobrażają. Zadanie przyczyni się do rozumienia wpływu działań człowieka i innych czynników na środowisko naturalne, kształtowania się odpowiedzialnego stosunku do natury.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 9