Przyroda protestuje: manifestacja dzikich zwierząt

Przyroda protestuje: manifestacja dzikich zwierząt

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji ekologicznej, kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecku zaproponowano wyobrazić sobie i opisać, przeciwko czemu mogłyby protestować dzikie zwierzęta (na przykład szopy, lisice, lwy). Także uczniowie i uczennice mają narysować manifestację powyższych lub dowolnych innych dzikich zwierząt tak, jak oni sobie to wyobrażają. Zadanie przyczyni się do rozumienia wpływu działań człowieka i innych czynników na środowisko naturalne, kształtowania się odpowiedzialnego stosunku do natury.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 21
Występuje w programach nauczania: