Ocena programu

Dzikie i domowe zwierzęta

Dzikie i domowe zwierzęta
LICZBA ZADAŃ 17
LICZBA DNI 6-9
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 7-8 lat
RANKING
5.00
(3 ocen)

Zeszyt ćwiczeń „Dzikie i domowe zwierzęta” przyczyni się do kształtowania wyobrażeń o różnorodności świata zwierząt, w ciekawej formie zapozna dziecko z istotnymi cechami dzikich i domowych zwierząt, rolą zwierząt w naturze, zasadami opieki nad pupilami domowymi.

Zeszyt jest sporządzony dla uczniów 2 klasy. Zawiera on zadania, których treść pomoże w kształtowaniu wstępnych wyobrażeń o ssakach, ptakach, owadach i rybach, będzie uczyć rozróżniania dzikich i domowych zwierząt, wzbogaci wiedzę dziecka o rozmaitości świata zwierząt. ..

Pracując nad wykonaniem zadań z zeszytu, dziecko będzie mogło utrwalić w pamięci nazwy zwierząt, dowie się ciekawych faktów o nich, zapozna się z osobliwościami opieki nad pupilami domowymi.

Czołową rolę w badaniu obiektów natury ożywionej odgrywa obserwacja, dlatego ważne jest łączenie wykonywania zadań zeszytu ćwiczeń „Dzikie i domowe zwierzęta” z obserwowaniem zwierząt w ich naturalnym otoczeniu. Spacery, wycieczki, opieka nad zwierzętami, dokarmianie ptaków w zimie pomogą w rozwoju aktywności poznawczej dziecka, staną się źródłem jego inspiracji.

Ważnym warunkiem kształtowania kompetencji przyrodniczej jest ciekawość dziecka, pragnienie poszukiwania odpowiedzi na interesujące je pytania. Opracowanie zeszytu ćwiczeń przyczyni się do wspierania zainteresowania poznawczego, pogłębienia wiedzy o obiektach natury ożywionej, przedsięwzięciach w celu ich zachowania.

Po wykonaniu zadań zeszytu ćwiczeń możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić potwierdzenie opanowania tematu „Dzikie i domowe zwierzęta”, będzie wyrazem uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzeniem nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Zeszyt ćwiczeń jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu i usystematyzowaniu wiedzy o świecie zwierząt.