Karty pracy

Przyroda protestuje: manifestacja zwierząt domowych

Przyroda protestuje: manifestacja zwierząt domowych

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji ekologicznej, kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecku zaproponowano wyobrazić sobie i opisać, przeciwko czemu mogłyby protestować zwierzęta domowe (na przykład krowy, konie, owce). Także uczniowie i uczennice mają narysować manifestację powyższych lub dowolnych innych zwierząt domowych tak, jak oni sobie to wyobrażają. Zadanie przyczyni się do rozumienia wpływu działań człowieka i innych czynników na środowisko naturalne, kształtowania się odpowiedzialnego stosunku do natury.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 12
Występuje w programach nauczania: