Karty pracy

Przyroda protestuje: manifestacja planety Ziemi

Przyroda protestuje: manifestacja planety Ziemi

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie kompetencji ekologicznej, kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. W zadaniu dziecku zaproponowano wyobrazić sobie i opisać, przeciwko czemu mogłaby protestować planeta Ziemia. Także uczniowie i uczennice mają narysować manifestację planety tak, jak oni sobie to wyobrażają. Zadanie przyczyni się do rozumienia wpływu działań człowieka i innych czynników na środowisko naturalne, uświadomienia sobie znaczenia zachowania naturalnych zasobów Ziemi, a także kształtowania się odpowiedzialnego stosunku do natury.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 14
Występuje w programach nauczania: