Karty pracy
Oceń publikację

W poszukiwaniu owadów: wypełniamy tabelę

W poszukiwaniu owadów: wypełniamy tabelę

Zadanie to jest skierowane na rozwój umiejętności analizowania i porównywania różnych gatunków owadów, uogólniania i zapisywania danych. Podany szablon sugerujemy wykorzystać do pracy grupowej podczas obserwacji owadów, zapisując w tabeli informacje o tym gdzie, ile i jakie owady zostały znalezione. Zadanie przyczyni się do poszerzenia wyobrażeń dzieci o rozmaitości owadów w przyrodzie, rozwoju uwagi i spostrzegawczości.

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 30
Występuje w programach nauczania: