Karty pracy
Oceń publikację

Historia interpunkcji: podstawy

Historia interpunkcji: podstawy

Zadanie w formie zabawy sprzyja kształtowaniu wiedzy podstaw interpunkcji. Na arkuszu podano historię pochodzenia znaków interpunkcyjnych i wykorzystania ich w piśmie. Dziecku proponuje się przepisać tekst, oddzielając zdania i akapity (na przykład, „Tekst bez znaków interpunkcyjnych wygląda bardzo myląco. W dawne czasy czytelnicy i pisarze nie używali znaków interpunkcji oraz dużej litery dla oznaczenia początku zdania. Szukać w stałym potoku słów początek i koniec myśli było trudnym wyzwaniem”); rozszyfrować osobne zdania („Ucz i szanuj język ojczysty. Pamiętaj korzystać ze znaków interpunkcji. Oni są naszymi pomocnikami.”). Przepisując tekst, dziecku warto zwrócić uwagę na pisownię nazw własnych (Arystofan, Starożytna Grecja). Wykonanie zadania sprzyja kształtowaniu kompetencji językowej dziecka, rozwija uwagę, zachęca do poznania języka ojczystego.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 104