Karty pracy
Oceń publikację

Portret w promieniach: poznajemy siebie i swoich krewnych

Portret w promieniach: poznajemy siebie i swoich krewnych

Zadanie to przyczyni się do rozwoju inteligencji emocjonalnej, kultury mowy dziecka, uświadomienia indywidualności, godności i niepowtarzalności każdego człowieka. Dziecku zaproponowano pomyśleć o swoich osobistych cechach i zaletach. Słowa-charakterystyki trzeba zapisać na promieniach słonecznych. Zaproponowano też narysować słoneczka dla swoich krewnych i napisać na promieniach ich charakterystyki. Zadanie to pomoże dziecku w przeanalizowaniu siebie i swoich krewnych, nauczeniu się odkrywania i prezentowania informacje o niepowtarzalności każdego człowieka z uwzględnieniem wyglądu zewnętrznego, zachowania, charakteru, preferencji.

OCENA ZADANIA
5.00
(2 ocen)
Liczba pobrań 66
Występuje w programach nauczania: