Słowa i rysunki: odzież

Słowa i rysunki: odzież

To zadanie pomoże dziecku we wzbogaceniu zasobu słownictwa z języka angielskiego. Zawiera ono 10 słów na temat „Odzież”. Dziecko ma połączyć każdy rzeczownik z odpowiednim obrazkiem. Na dole strony dla wygody podano transkrypcję każdego słowa: pomoże to rodzicom nauczyć dziecko prawidłowego ich wymawiania. W ten sposób dziecko będzie rozwijało umiejętności czytania i percepcję fonematyczną. Zadanie także przyczyni się do rozwoju uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej, inteligencji lingwistycznej.

OCENA ZADANIA
0.00
(0 ocen)
Liczba pobrań 42