Karty pracy
Oceń publikację

Układamy zdania z cząsteczek

Układamy zdania z cząsteczek

Zadanie to jest skierowane na kształtowanie mownej kompetencji dzieci. W toku wykonywania zadania dziecko nauczy się rozróżniania części mowy, poszerzy aktywny zasób słownictwa. Dzieciom zaproponowano otoczyć pętlą słowa i połączenia wyrazowe, które odpowiadają na podany wykaz pytań. Także dziecko ma ułożyć dwa zdania, przestrzegając podanych warunków, i podkreślić główne człony zdania. Wykonanie zadania przyczyni się do rozwoju umiejętności poprawnego zadawania pytań, ustalania powiązania słów w zdaniu, określania związku głównego.

OCENA ZADANIA
5.00
(4 ocen)
Liczba pobrań 708
Występuje w programach nauczania: