Ocena programu

Powtarzamy części mowy

Powtarzamy części mowy
LICZBA ZADAŃ 26
LICZBA DNI 7-9
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 9-10 lat
RANKING
5.00
(2 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 26 ciekawych zadań skierowanych na uogólnienie wiedzy dziecka o samodzielnych i niesamodzielnych (pomocniczych) częściach mowy. Konsekwentne wykonywanie zadań pomoże dziecku w usprawnieniu umiejętności rozróżniania części mowy, a także określania ich roli w połączeniach wyrazowych i zdaniach.

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Uogólnienie opanowanej wiedzy o częściach mowy” w ciągu tygodnia pomoże dziecku w usystematyzowaniu wiedzy o kategoriach gramatycznych samodzielnych i niesamodzielnych części mowy, uświadomieniu powiązań wzajemnych między tymi częściami mowy, a także w usprawnieniu ortograficznych i punktacyjnych umiejętności i nawyków. ..

Wykonując zadania niniejszego zeszytu, dzieci będą rozwijać umiejętność trafnego wykorzystywania części mowy w języku pisanym i mówionym, analizowania, porównywania, systematyzowania zjawisk językowych, udoskonalą umiejętności poprawnej pisowni.

Zadania zeszytu ćwiczeń są oferowane z umiarkowanym poziomem komplikowania: od najłatwiejszych do najbardziej złożonych, co zapewnia możliwość oceniania poziomu ukształtowania umiejętności i nawyków dziecka, stwierdzenia obecnych luk i zapewnienia ich usunięcia.

Pracę z zeszytem ćwiczeń można rozpocząć w dowolnym momencie, w dogodnym dla dziecka tempie, od pierwszego zadania. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim wszystkie zadania, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć wykonywanie zeszytu ćwiczeń szybciej niż zaplanowano. Jeśli w czasie wykonywania zadań dziecko napotyka poważne trudności, warto przeanalizować, na jakim temacie warto się skupić, by je usunąć, i przejść do bardziej prostych tematów „Rzeczownik jak część mowy”, „Uczymy się przymiotnika”, „Uczymy się czasownika”, „Pomocnicze części mowy”.

Po wykonaniu zadań zeszytu ćwiczeń możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Materiały zeszytu ćwiczeń są opracowane zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzone zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w usystematyzowaniu wiedzy o częściach mowy.