Ocena programu

Uczymy się czasownika

Uczymy się czasownika
LICZBA ZADAŃ 15
LICZBA DNI 4-5
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 9-10 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 15 ciekawych zadań, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w kształtowaniu ogólnego wyobrażenia o czasowniku jako samodzielnej części mowy, która oznacza czynność lub stan przedmiotu, zapoznaniu się z pojęciem osoby i rodzaju czasownika, terminami „czas czasownika” i „bezokolicznik”.

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Uczymy się czasownika” w ciągu tygodnia pomoże dziecku w usprawnieniu umiejętności rozpoznawania czasowników w tekstach w oparciu o pytania oraz inne cechy szczegółowe, odmieniania czasowników przez rodzaje i czasy, tworzenia czasowników od rzeczowników, dobierania odpowiednich do treści zdań czasowników. ..

Wykonując zadania niniejszego zeszytu ćwiczeń, dzieci będą mogły poszerzać znajomość słów określających czynność, zapoznają się z osobliwościami pisowni czasowników, wykształcą umiejętność obserwowania zjawisk językowych, rozwiną uwagę, pamięć, udoskonalą umiejętności poprawnej pisowni.

Główną zasadą pomyślnego wykonania zadań z zeszytu ćwiczeń jest konsekwentność. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane z umiarkowanym poziomem utrudniania: od najłatwiejszych (znajdowanie czasowników wśród innych części mowy) do najbardziej złożonych (tworzenie czasowników od innych części mowy), co zapewnia możliwość łatwego wykonywania 3-4 zadań dziennie.

Pracę z zeszytem ćwiczeń warto rozpocząć od pierwszego zadania w dowolnym momencie, utrzymując w czasie wykonywania zadań dogodne dla dziecka tempo i nie przeciążając go.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim wszystkie zadania aż do ostatniego, aby się upewnić, że w jego wiedzy nie ma luk. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano i przejść do następnego zeszytu ćwiczeń Uogólnienie opanowanej wiedzy o częściach mowy.

Po wykonaniu zadań niniejszego zeszytu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Materiały zeszytu ćwiczeń są opracowane zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzone zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku opanować wiedzę o gramatycznych kategoriach czasownika.